Kristina Lohman – Föreslås bli kommundirektör i Valdemarsvik

Kristina Lohman, tillförordnad kommundirektör tillsammans med Per Hollertz (M), kommunstyrelsens ordförande.

Sedan 1 oktober 2023 har Kristina Lohman haft tjänsten som tillförordnad kommundirektör. Uppdraget har enligt ömsesidig överenskommelse utvärderas över en period på 6 månader. Kristina föreslås nu att tillsättas som kommundirektör permanent. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars fattas det formella beslutet, med verkställande den 19 mars.

Kristina beskriver sina sex månader som tillförordnad som spännande och utmanande med fokus på långsiktighet. Hon är imponerad av organisationens kompetens och ser stor utvecklingspotential för hela Valdemarsvik.

Hur upplever du dina sex månader som tillförordnad kommundirektör?
–Det har varit en oerhört spännande och utmanande resa hittills, där fokus legat på att balansera budgeten samtidigt som vi håller fast vid hållbara och långsiktiga perspektiv. Jag är imponerad av den kompetens som finns inom vår organisation och den entusiasm och nyfikenhet som präglar vår gemensamma strävan att förbättra effektiviteten och utveckla vår kommunala organisation. Jag trivs väldigt bra med både politiska företrädare, medarbetare och chefer.

Varför tar du tjänsten?
–Jag stimuleras av utmaningar. Vi har fortsatt mycket tufft arbete framför oss men det finns en fantastisk utvecklingspotential och vilja i hela organisationen. Jag vill därför fortsätta att leda de förändringsarbeten som vi påbörjat tillsammans.

–Dessutom trivs jag väldigt bra med de människor som arbetar här i Valdemarsvik. Strömsvik präglas av en härlig stämning och många glada skratt, vilket jag värdesätter enormt. Jag är stolt över att jag nu erbjuds uppdraget och mycket glad över att få fortsätta utveckla den fantastiska kommun där jag lever och bor i.

Per Hollertz (M): Kristina har varit framgångsrik i en utmanande period
–Under Kristinas sex månader som tillförordnad kommundirektör har hon framgångsrikt navigerat genom en utmanande period för kommunen, präglad av ekonomiska påfrestningar och krav på omstruktureringar för att säkra en balanserad budget. Med en kombination av professionalism och energi har Kristina hanterat uppdraget väl samt påbörjat ett betydande förändringsarbete inom den kommunala förvaltningen, berättar Per Hollertz (M), kommunstyrelsens ordförande.

–Efter utvärdering med kommunledningsgruppen och fackliga representanter har beslut fattats att erbjuda Kristina tjänsten som kommundirektör på permanent basis. Vi ser fram emot att tillsammans med Kristina och hela den kommunala organisationen fortsätta vår gemensamma strävan att utveckla Valdemarsvik, avslutar Hollertz.

Oppositionsråd Lars Beckman (S) positiv till förslaget
–Med tanke på de utmaningar vi har framför oss kan det vara klokt att ge det fulla mandatet till Kristina Lohman att på politikens uppdrag leda Valdemarsviks kommun framåt, berättar Lars Beckman (S), oppositionsråd i Valdemarsviks kommun.

Birgitta Modig kommer tills vidare försätta sin roll som tillförordnad sektorchef för Barn, Utbildning, Arbetsmarknad och Kultur. Vi kommer att gå ut med annons för rekrytering av ny skolchef/verksamhetschef inom kort för en permanent tillsättning av tjänsten.