Kriget i Ukraina – samlad information

Säkerhetsläget i Ukraina har försämrats allvarligt efter Rysslands invasion. Många människor lämnar nu Ukraina och tar sig till närliggande länder i Europa, även till Sverige. Valdemarsviks kommun följer utvecklingen och samverkar med berörda myndigheter. Vi arbetar parallellt med att förbereda för flyktingmottagande för att kunna hjälpa till när det behövs.

krisinformation.se finns samlad information och länkar från svenska myndigheter med vad de vet om omvärldsläget just nu. På Krisinformations sida finns även information hur du kan hantera din oro, och hur du bemöter barns oro. Om du eller någon du känner är i behov av information på andra språk så finns även det på Krisinformation.se.

Asyl – så går det till

EU:s medlemsstater har beslutat om att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att den som är ukrainsk medborgare eller har skyddsstatus i Ukraina och har lämnat landet efter den ryska invasionen kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Direkt vid ansökan kan asylsökande från Ukraina få hjälp med mat och någonstans att bo, om det finns ett akut behov av det.

Den person som fått beviljat uppehållstillstånd har rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt att gå i skolan, och rätt till visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

Direktivet gäller

  • ukrainsk medborgare som var bosatt i Ukraina före 24 februari 2022
  • den som har uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande i Ukraina
  • familjemedlemmar till ovanstående.

Du kan läsa mer om situationen i Ukraina, mottagandet i Sverige och asylprocessen på Migrationsverkets sida.

Asylansökan lämnas till Migrationsverket

Det är Migrationsverket som tar emot ansökan om asyl. För asylsökande i vårt län hänvisar vi till Migrationsverkets servicecenter i Norrköping.