Kostnadsfri rådgivning för små företag via Affärskompetens

Vill du ta ett grepp om hur du kan jobba smartare och mer effektivt? Affärskompetens hjälper dig att hitta vart i ditt företag du kan göra förändringar för att spara tid.

Du träffar rådgivare som är specialiserade på ett mindre företags behov och tillsammans går ni igenom vart du vill och hur du kan komma dit. Ni djupdyker i hur du kan utveckla ditt företag genom att jobba smart med digitala verktyg. Det är ett perfekt tillfälle för dig att få kvalificerat stöd i företagets utveckling så att du kan vara trygg med att nästa steg du tar är åt rätt håll.

Fyra steg som tar ditt företag framåt

Steg 1 – Vilka är dina behov?

Ni kartlägger behoven du har i ditt företag. Övningen sker oftast i grupp med givande diskussioner. Du formulerar en målbild och gör en självskattning av ditt nuläge.

Steg 2 – Handlingsplan tar form

Du får ett förslag på handlingsplan från din rådgivare och vid behov även förslag på direkta insatser från någon av våra specialister.

Steg 3 – Handlingsplanen blir mer konkret

Du får träffa din rådgivare och göra handlingsplanen mer konkret. Finns behov av specialistrådgivning så diskuterar och planeras det. Din rådgivare kan även visa dig digitala verktyg som kan vara aktuella för dina behov. Arbetet konkretiseras och du får en handlingsplan för ditt företag.

Steg 4 – Uppföljning för framgång

Efter framtagen handlingsplan så bokas två kortare möten för att följa upp hur det går.

Låter det intressant att både få klart för dig destinationen och kartan dit?

Då ska du anmäla intresse. När du gjort det kontaktar Affärskompetens dig. Inga kostnader, inga konstigheter.

Det här är en satsning som möjliggörs genom Tillväxtverket med finansiering från Europeiska unionen. Satsningen riktar sig till företag på landsbygden samt sex prioriterade branscher, men även företag utanför dessa kan få möjlighet till en egen rådgivare.

För att vara med behöver du fylla i en statstödsansökan. Ett statsstöd innebär att man som företag får ekonomisk stöttning genom offentliga medel, i vårt fall genom kompetenshöjande utbildningsinsatser. Stödet söks genom att signera en statsstödsblankett.

Det totala beloppet man kan få beviljat är 200 000 EUR under en treårsperiod.

Om det behövs, hjälper vi dig med att ansökan. Ett godkänt statsstöd ger dig möjlighet att kostnadsfritt vara med i projektets aktiviteter.

Styr du företaget eller styr företaget dig?