Kontrakt

Näringslivsrådet tar fram ett kontrakt mellan näringsliv och kommun t ex

Kommunen ska vara:
– Tillgängligt via möten, mail och telefon inom XX tid
– Rådgivande och stödjande funktioner i myndighetsärenden

Företagen ska:
– i största möjliga mån ta emot personer med LSS-beslut och personer långt ifrån arbetsmarknaden för att ge dessa individer

meningsfull sysselsättning
chans till praktik och arbetsträning
chans att träna svenska språket
främja viljan till utbildning och utveckling