Kommunfullmäktige antog budget för åren 2022-2024

Den gemensamma budgeten från (S) och (C) har nu antagits i kommunfullmäktige. Den lagda budgeten innefattar bland annat extra satsningar på förskola- och skola under 2022.

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november antogs efter omröstning den budget som Socialdemokraterna och Centerpartiet arbetat fram gemensamt. Två andra budgetförslag lades också fram, en från Vänsterpartiet och ytterligare en som Moderaterna, Kristdemokraterna, Landsbygdspartiet och Sverigedemokraterna stod bakom.

– Vi hade en god koll inför omröstningen och kände en viss säkerhet. Men det var ändå en lättnad att vår (S) och (C)-budget antogs. Den innebär bland annat en möjlighet att satsa mer på förskola och skola under 2022. Samtidigt är det en ansvarsfull budget, där vi tar höjd för en trygg och ekonomiskt hållbar situation. Vi har varit tydliga med att sektorerna förväntas hålla sina budgetar under året och i något fall har vi även pekat ut avstämningstider, berättar Lars Beckman, kommunstyrelsens ordförande (S).

Tio prioriterade uppdrag

Förutom ekonomiska ramar för verksamheterna och kommande investeringar, innehåller budgeten även tio prioriterade uppdrag under den kommande budgetperioden. Bland uppdragen finns  satsningar kopplade till Ringarum, fiberutbyggnad, kompetensförsörjning, äldreomsorgen och folkhälsoarbetet.

– Det är totalt tio särskilda uppdrag som vi ser har stor betydelse för vår kommuns utveckling. Vi befinner oss fortfarande i en pandemi som fortsatt kommer prägla en stor del av förvaltningens arbete, men vi ser framtiden an med tillförsikt, avslutar Lars Beckman.