Kommunen söker EPA-ungdomar som vill bidra till ett tryggare samhälle

Den 6 december bjuder Valdemarsviks kommun in till EPA-träff, som uppstart av ett projekt på temat ”vinna-vinna”. Projektet innebär att ungdomarna ska genomföra olika uppdrag och därefter få belöningar. Målet är goda relationer och ökad trygghet.

– Vi har ett växande antal motorintresserade unga som vi gärna vill samarbeta med på olika sätt. Genom detta projekt kan de få i uppgift att exempelvis uppmärksamma oss på saker som inte fungerar, trasig gatubelysning eller platser som drabbats av skadegörelse. De kan också få i uppdrag att köra runt i vissa områden där vi gärna ser mer liv och rörelse, som en del i ett slags brottsförebyggande arbete, berättar Fredrik Törnborg, fritidssamordnare i Valdemarsviks kommun.

Projektet är resultatet av en idé som handlar om ”vinna-vinna”, det vill säga att såväl EPA-ungdomarna som kommunen och dess samarbetsparter ska tjäna på att göra gemensam sak.

– För ungdomarna innebär uppdragen att vara med och ta ansvar för ett tryggt och lugnt samhälle. Som belöning för deras insatser kan de exempelvis få en viss mängd bränsle utan kostnad, en gåva i en affär eller bjudas på läsk och grillad korv, berättar Fredrik Törnborg.

Valdemarsviks kommun är initiativtagare till projektet, där flera företag visat intresse för att vara med. Dessutom stöttas projektet av Valdemarsviks sparbank och Polisen. Inledningsvis berör satsningen Valdemarsvik, men kan komma att breddas till fler orter i kommunen.

Första träff

Den 6 december, klockan 18:00 till 20:00, bjuds EPA-ungdomarna in till en första träff i Fabriken där Valdemarsviks kommun, Polisen och representanter från näringslivet deltar.

– Vi kommer att berätta för ungdomarna om projektet, vilka uppdrag de kan få och vad de kan tjäna på att vara med. Polisen håller också i en informationspunkt som handlar om trygghetsfrågor och EPA-traktorer. Meningen är ju inte att ungdomarna ska ingripa på något sätt, utan deras uppgift är enbart att åka runt och synas på olika platser, berättar Fredrik.

Fredrik lyfter även fram vikten av att handlarna deltar. Det kan vara ett bra sätt för att skapa goda relationer med ungdomarna.

– Det är alltid bra att lära känna varandra – att få ett namn och ett ansikte. Genom det här projektet vill vi minska klyftan mellan ungdomarna och näringslivet, bygga relationer, låta de unga ta ansvar och växa. Det är ett riktigt vinna-vinna koncept som vi alla tjänar på!


Foto: HerrNilsson – CC BY-SA 3.0, Wikipedia commons