Klimatboosta ditt företag – Solklart hållbar besöksnäring!

Under våren kommer Energikontoret tillsammans med Visit Östergötland genomföra två riktade seminarier mot besöksnäringsföretag med syfte att sprida information om möjligheter kring hållbarhet och energieffektivt företagande inom besöksnäringen.
.
Söderköpings Brunn, måndagen 30 mars kl. 13:00-16:00
.
Här levereras ett smörgåsbord av spännande föredrag kring tema laddstolpar, solel och F-gas. De kommer också beskriva vilka stödsystem som finns runt ert företag gällande dessa frågor, ekonomiska såväl som stödjande genom information och vägledning

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/3e1e4460-6fe7-4224-b899-f0a43cba2a7e?displayId=Swe1936935