Invigning av Lovisebergs förskola

Invigning av Lovisebergs förskola

Måndagen den 6 september är det äntligen dags för invigning av nya förskolan vid Loviseberg. Vi firar med tal, underhållning och bandklippning med alla barn.

Invigningen kommer ske för barn ,personal och rektor från förskolan och inbjudan politiker.

Valdemarsviks kommun har under 2020-2021 byggt två nya förskolor i centralorten Valdemarsvik, under september 2020 invigdes Sörby förskola och nu är det dags för invigning av Lovisebergs förskola. Förskolan är byggda av samma husleverantör som Sörby förskola med det som skiljer  husen åt är färgen.

Den 9 augusti flyttade barn och personal in på nya Lovisebergs förskola som rymmer 4 avdelningar.  Förskolan är byggd på marken där Lovisebergs skola stod innan den revs hösten 2020.