Inventering av avlopp pågår

Miljökontoret inleder nu årets inventering av enskilda avlopp. De som berörs har tidigare blivit kontaktade av miljökontoret via post. Avloppsinventering är en del av miljökontorets tillsynsuppdrag, och syftet är att minska utsläpp av näringsämnen och smittämnen. De avlopp som har brister kommer behöva åtgärda sina anläggningar.

Har du frågor om avloppsinventering? Kontakta miljökontorets handläggare, tisdag till fredag, kl. 8-9.30 på telefonnummer 0121-184 90.