Intresseanmälan för företag som vill få frågan vid mindre direktupphandlingar

Valdemarsviks kommun öppnar upp för intresseanmälningar från företag för mindre direktupphandlingar.

Valdemarsviks kommun önskar ta emot intresseanmälningar från företag som är intresserade av att bli tillfrågade vid mindre direktupphandlingar, främst från gatu- och fastighetskontoret.

Dessa upphandlingar kan inkludera olika tjänster och arbetsuppdrag som inte idag finns upphandlade såsom stubbfräsning, nedtagning av riskträd, plattsättning av mark, samt vissa specifika typer av gräv- eller trädgårdsmaskiner som för närvarande inte är upphandlade.

Kommunen söker efter företag som kan bistå med dessa tjänster för att möta olika behov och projekt som kan uppstå inom kommunens verksamhet med kort varsel. Direktupphandlingar av mindre omfattning kan vara nödvändiga för att snabbt och effektivt hantera olika projekt som inte täcks av befintliga ramavtal.

Vi ser gärna att lokala företag lämnar sina kontaktuppgifter i formuläret för att bli tillfrågade vid eventuella behov.

Till intresseanmälan