Insamling av matavfall i Gröna påsen

Under våren 2020 inför Valdemarsviks kommun nya rutiner för utsortering och insamling av matavfall från alla hushåll i kommunen. Bakgrunden är det nya lagkrav om källsortering som införs 2021 i landet.

I Valdemarsviks kommun kommer systemet med ”Gröna påsen” att implementeras under våren. Från och med april ska matavfall kastas i den Gröna påsen som sedan läggs inuti samma kärl som hushållssoporna. Soporna kommer att transporteras till Tekniska verken i Linköping, där de gröna påsarna genom optisk sortering avskiljs från övriga sopor. De gröna påsarnas innehåll blir sedan biogas.

Gröna påsar kommer att delas ut av vår entreprenör inom renhållning till alla hushåll under mars-april.

På sidan ”Gröna påsen” berättar vi mer om hur systemet fungerar. Där finns också frågor och svar och en film som visar hur påsarna sorteras vid Tekniska verken i Linköping.