Ingen mer oljesanering behövs vid Flatvarp efter vintern

Ingen mer oljesanering behövs vid Flatvarp efter vintern

Under sista veckan i mars 2019 gjordes en efterkontroll av oljesaneringen vid Flatvarp utanför Loftahammar. Området drabbades i juli 2018 av ett oljeutsläpp då fartyget Makassar Highway gick på grund strax utanför kusten. Olyckan ledde till ett omfattande saneringsarbete under augusti och september. Under efterkontrollen konstaterades det att saneringen som utfördes sommaren 2018 var tillräcklig och att ingen mer sanering krävs.

I slutet av mars kontrollerades samtliga områden som tidigare sanerats. Några mindre oljeklumpar och oljestänk som sköljts upp på stenar och klippor sedan saneringen avslutades i september omhändertogs i samband med kontrollen. Det kunde konstateras att naturen på de flesta platser återhämtat sig mycket bra och även platser som drabbades hårt av oljepåslag såg nu väldigt bra ut. Spår av sanerad olja finns på många platser och kommer troligen att synas i flera år till. Olja som sanerats syns som fläckar, men de klibbar inte. Det kan konstateras att saneringen som utfördes 2018 var tillräcklig och gjordes på ett mycket bra sätt.

Saneringsskedet efter olyckan är i och med efterkontrollen avslutad och de skyltar som varnade för eventuell olja på de olika platserna är borttagna. Trots detta kan det kanske ännu på vissa platser finnas oljestänk eller oljeklumpar som inte upptäckts.

Det kan finnas mer olja i området som ännu inte har upptäckts. Miljö- och byggnadskontoret rekommenderar därför försiktighet vid besök på klipporna och stränderna runt Flatvarp. Se efter var badhandduken placeras och var barnen leker.

Hittar du olja – gör så här

Mindre oljeklumpar kan man själv sanera genom att ta bort dem med till exempel en bit papper och gnugga på eventuellt kvarvarande fläck tills den inte klibbar. Så små mängder olja kan man ta med själv och kasta i hushållsavfallet. Den aktuella oljan används som fartygsbränsle och den rening av rökgaser som värmeverket är utrustad med är fullt tillräcklig för de små mängder olja det i ett sådant läge kan handla om.

Om större mängder fri olja (decilitervis) eller stora oljeklumpar (som en tändsticksask eller större) påträffas bör Miljö- och byggnadskontoret kontaktas.

Vi vill även poängtera att de flesta svarta fläckar som man kan se i området faktiskt inte är olja/sanerad olja utan alger eller lavar. För att illustrera skillnaden så exemplifieras med de två bilderna nedan.

Sten med lavar och alger.

Sten med lavar och alger.

Sten med oljerester som sanerats

Sten med oljerester som sanerats.