Välkommen på digitalt informationsmöte om föreningars möjligheter till ekonomiskt stöd för utvecklingsprojekt via Kustlandet Leader

Kustlandet, som är ett leaderområde som Valdemarsviks kommun ingår i, driver projektet ”SLUP-Smarta Lokala utvecklingsprocesser” där vi stöttar byalag, samhällsföreningar och lokala grupper att påbörja processer för att utveckla sin bygd. Vi vill uppmuntra våra bygder att jobba ”smart” genom att de lokala förutsättningarna undersöks och bearbetas för att gemensamt kunna hitta nya lösningar. Hur skulle ni vilja utveckla er bygd? Ni kanske redan har idéer som ni skulle vilja utveckla, eller vill ni bli inspirerade och tillsammans bolla idéer för att komma vidare? Vill ni kanske stärka engagemanget i föreningen och utvecklingsarbetet?

Vad kan vi hjälpa er med?

För att påbörja en utvecklingsprocess behöver man träffas för att bolla idéer och diskutera nuläget. Om ni vill komma i gång kan ni exempelvis få stöd för möteskostnader, som lokal, fika och tryck av informationsmaterial. Vill ni bjuda in föreläsare inom ett ämne som kan vara intressant för er kan vi stå för kostnaderna. Skulle ni vilja lära er mer om hur andra jobbar med bygdeutveckling och åka på en studieresa? Då kan vi stå för resekostnaderna och hjälpa er med kontakter och förslag på platser som kan vara intressanta att besöka. Vi finns även med som stöd och hjälper er komma i gång med utvecklingsarbetet.

Inspireras av Nätradalen!

Vill ni veta mer om det stöd vi kan erbjuda och bli inspirerad av hur bygden Nätradalen lyckats med sitt utvecklingsarbete?

Välkommen till det digitala informationsmötet:

21 september, kl. 18:00

Nätradalen är en aktiv bygd i Höga kusten som drivit flera utvecklingsprojekt. Projekten har bland annat handlat om boende, besöksnäringen och ungas engagemang. De har även tagit fram och testat en digital delnings- och samverkansplattform. Vi gästas av Sofie Holmgren från ”Bygdsam Nätradalen” som berättar om deras framgångsrika arbete.

Anmäl er via länken nedan eller via mejl till anette@kustlandet.se

https://forms.office.com/e/TLKmQj2vFP

 

Läs mer om projekt SLUP och hur Kustlandet kan stötta er här: https://kustlandet.se/slup/