Information angående smittskydd servering

På grund av ökad smittspridning av Covid-19 gäller sedan den 8 december nya allmänna råd på serveringsställen och från 23 december nya föreskrifter. Föreskrifter för serveringsställen som inför 23 december är:

  • endast sittande gäster och minst en meter mellan sällskap.

Utöver ovanstående gäller sedan innan även följande föreskrifter:

  • informera sina besökare om hur smittspridning kan undvikas,
  • erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
  • följa upp vidtagna smittskyddsåtgärder,
  • säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta, och
  • hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

De allmänna råden är rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som riktar sig till dig som bedriver serveringsverksamhet på restaurang, café och liknande. Råden är förslag på åtgärder som du kan göra för att förhindra att trängsel uppkommer i din serveringsverksamhet. Du kan till exempel:

  • begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället,
  • möblera om eller på annat sätt skapa utrymme,
  • markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra, och
  • använda alternativa lösningar till köer som t.ex. nummerlappssystem.

Att undvika trängsel minskar risken för smittspridning av Covid-19.

Det är Miljökontoret som på delegation från Samhällsbyggnadsnämnden i Söderköping och Bygg- och miljönämnden i Valdemarsvik ansvarar för tillsynen över de allmänna råden samt föreskrifter för serveringsverksamheter. Då det nu återigen införs bindande föreskrifter kan Miljökontoret komma att återuppta kontroller på plats för att kontrollera att gällande föreskrifter följs.

Med tanke på att rekommendationer och föreskrifter förändras med kort varsel och relativt ofta så uppmanar vi er att ha regelbunden koll på folkhälsomyndighetens hemsida. På följande sida hittar ni alla de allmänna råd och föreskrifter som rör Covid-19 som Folkhälsomyndigheten publicerat:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/foreskrifter-och-allmanna-rad/

På sidan https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/tillsynsvagledning-gallande-restauranger-och-krogar/ finns den tillsynsvägledning som Folkhälsomyndigheten tagit fram gällande smittskyddsåtgärder för serveringsställen.

Även på Länsstyrelsens hemsida finns information att ta del av om covid-19 och vad som gäller för olika typer av verksamheter. Det är Länsstyrelsen som samordnar tillsynen av allmänna råd och föreskrifter gällande Covid-19.