Industriföretag i länet går starkt trots pandemin

Pressmeddelande från Länsstyrelsen i Östergötland:

Många företag i länet har drabbats hårt av coronapandemin. Vissa branscher har däremot återhämtat sig och i vissa fall till och med växt under det senaste året. Det framgår av Länsstyrelsen Östergötlands senaste regionala lägesbild.

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer varje vecka en samlad regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av coronapandemin. Sammanställningen bygger på rapporter från föregående vecka från kommuner och andra aktörer i länet.

Under det gångna året har många företag påverkats negativt av rekommendationer och restriktioner som införts för att begränsa smittspridningen av covid-19. 212 företag inledde en konkurs i Östergötland under 2020. 18 267 anställda i länet har korttidspermitterats. Jämfört med föregående år är cirka 2 000 fler personer arbetslösa i länet, vilket motsvarar en ökning med 11 procent. I riket ligger ökningen på 22 procent.

Det är framför allt företag med besökande kunder som är mest utsatta. Till exempel inom handel, restaurang- och besöksbranschen. Ju längre tid vi måste leva med restriktioner, desto svårare blir tillvaron för dessa drabbade företagare, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Det finns dock företag, till exempel inom industrin, som har klarat sig bra under pandemin och i vissa fall till och med vuxit. Väderstad, som tillverkar lantbruksmaskiner, visar ett bra resultat för 2020. Orsaken är huvudsakligen att lantbruken har klarat sig bra under pandemin och investerar i nya maskiner. Toyota, som tillverkar truckar, har gått tillbaka till treskift och produktionen närmar sig en nivå med hur det var innan pandemin. Toyotas största kunder hittas inom livsmedelshantering, vilket är en bransch som gått bra under pandemin.

Det visar vilken stor betydelse industriföretagen har för Östergötland. Inledningen av pandemin var dramatisk för många företag, men för en del har korttidspermitteringar varit en viktig möjlighet för att behålla kompetens och återhämta sig vilket speglar skillnader inom industrins olika delar, säger Carl Fredrik Graf.