I år städar vi stränderna igen

Projektet ”Ren ostkust” fortsätter med strandstädaraktiviteter även sommaren 2020. Ren ostkust startade 2019 av Söderköpings- och Valdemarsviks kommuner med finansiering av Naturvårdsverket. Projektet syftar till att främja en renare skärgård och sprida kunskap om den känsliga marina miljön.

Strandstädarkartan är ett projekt för samverkan mellan medborgare och kommunerna. Här kan du själv vara behjälplig när du är i skärgården genom att hämta påsar (platser finns listade nedan) och lämna dessa på markerade platser i länken nedan. Eller, så kan du markera i kartan när du ser en plats som behöver städas så ordnas en insats från projektets sida.

I kartan kan följande markeras:

  • Städat och klart – när du städat en strand och tagit bort skräpet själv
  • Hämtbehov – när du städat och vill ha hjälp med att frakta bort skräpet
  • Städbehov – när du upptäckt en strand i behov av en större städinsats
  • Planerad städning – när du vill dela med dig av en planerad städdag till fler städare – markera ut era planerade städinsatser så att andra kan delta! För att se datum på planerad städdag, klicka i kartan på den vita flaggan.

Välkommen att läsa mer på: http://vastervik.maps.arcgis.com/apps/GeoForm/index.html?appid=dc6d494170ce4aaebf6ddf1d9f19e2c1