Höjt friskvårdsbidrag till anställda i kommunen

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att höja friskvårdsbidraget till anställda, från maximalt 2500 per år till 3000 kronor per år. Ytterligare en nyhet är att friskvårdsbidraget nu omfattar alla anställda oavsett sysselsättningsgrad eller anställningstid.

– Kommunstyrelsen var helt enig i beslutet att godkänna förvaltningens förslag. Höjningen är en viktig signal ut till våra anställda i förvaltningen om hur viktiga de är och hur viktigt det är att satsa på hälsa och en aktiv livsstil. Dessutom stärker det vårt erbjudande till potentiella nya medarbetare, säger Lars Beckman, kommunstyrelsens ordförande (S), om beslutet.

Enklare och tydligare

Friskvårdsbidrag är en vanlig förmån hos arbetsgivare idag, men hur arbetsgivare väljer att utforma en friskvårdsförmån skiljer sig mycket mellan olika kommuner och privata aktörer. I Valdemarsviks kommun har alla anställda kunnat få ersättning för kostnader kopplade till friskvård motsvarande 1000 kr utan egen insats samt ytterligare ersättning för egen insats som motsvarar ett maximalt belopp om 1 500 kronor. Nu höjs beloppet för alla medarbetare till 3000 kronor per år, oavsett anställningstid, sysselsättningsgrad eller eventuell egen insats.

– Vårt system för friskvårdsbidrag har varit omständligt och tidskrävande för vårt lönekontor. Nu gör vi det mycket enklare och höjer dessutom beloppet. Med en höjd ersättning hoppas vi att fler anställda inspireras till rörelse och aktiviteter som främjar en god hälsa. Att erbjuda anställda en friskvårdsförmån är en del i att vara en attraktiv arbetsgivare som värnar möjligheten till ett långsiktigt hälsosamt liv, säger Carina Magnusson, HR-chef i Valdemarsviks kommun.