Höjning av bostadstillägg och minimibelopp från 1 augusti 2022

Den 14 juni 2022 beslutade riksdagen att:

  • bostadstillägget till pensionärer ska höjas och,
  • att minimibeloppet när avgifter enligt socialtjänstlagen bestäms också ska höjas.

Detta innebär att bostadstillägget till pensionärer höjs med 300 kronor för ogifta och 150 kronor för gifta, per månad. Även minimibeloppen höjs med motsvarande summor som används vid beräkning av vård- och omsorgsavgiften. Minimibeloppen höjs för att säkerställa att personer som har låga inkomster och betalar avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen ska få del av höjningen av bostadstillägget.

Denna förändring gäller från 1 augusti 2022.

Detta innebär att kommunen kommer att göra om alla avgiftsbeslut för de personer som lämnat in blanketten från Sektor Stöd och Omsorg ”Inkomstförfrågan för beräkning av avgifter”. Alla kommer inte att påverkas utan det beror på hur stort avgiftsutrymme du har i dagsläget. Du som har lämnat in dina inkomstuppgifter för beräkning av vård-och omsorgsavgift, kommer att få ett nytt avgiftsbeslut under augusti eller september. I beslutet ser du om riksdagens ändring påverkar din avgift eller inte. En eventuell förändring i avgift kommer synas först i september då du får fakturan avseende augusti.