Hemsjukvården satsar på mer nära vård

Efter stora utmaningar i form av besparingsarbete och pandemi, tar hemsjukvården nu nya kliv framåt för utveckling av verksamheten.

I Valdemarsviks kommun finns hemsjukvården, en enhet inom sektor stöd och omsorg med uppdrag att vårda och rehabilitera sjuka. Enheten består av två undersköterskor med specialistkompetens, en undersköterska/Silviasyster, sex arbetsterapeuter, tre fysioterapeuter, elva sjuksköterskor, tre nattsjuksköterskor och tre distriktsjuksköterskor. Chef för enheten är Carin Olofsson som arbetat i Valdemarsviks kommun sedan 1,5 år tillbaka, en tid som präglats av såväl omfattande besparingsarbete som världsomspännande pandemi.

– Det har varit en slitsam tid för alla, och är fortfarande. För min enhet har de senaste månaderna varit omtumlande, med en situation vi aldrig befunnit oss i tidigare. Jag är djupt imponerad över såväl kommunen som hemsjukvården. Vår lilla kommun har verkligen visat vilka möjligheter vi har att snabbt ställa om och tänka nytt när det krävs, och mina medarbetare har spelat en viktig roll i detta arbete, berättar Carin Olofsson.

Brist på personal

Under våren uppstod flera vakanser, där inhyrd personal blev en temporär lösning under den tid rekryteringsarbetet pågått. Framför allt har det varit brist på sjuksköterskor som vill arbeta natt. Nu har dock rekryteringsarbetet avslutats och inom kort berikas enheten med två nattsjuksköterskor, och förhoppningsvis även en arbetsterapeut.

För enheten är läget nu mer gynnsamt, med en komplett personalgrupp och budget i balans. Även om pandemin fortsatt hanteras i det dagliga arbetet kan enheten nu börja blicka framåt.

Nära vård för ökad trygghet

– Vårt arbete präglas givetvis även under hösten av att hantera pandemin – det gör vi så länge det krävs. Men parallellt tar vi nu ytterligare kliv framåt i vårt utvecklingsarbete, med sikte på framtiden. Möjligheterna inom området e-hälsa kommer ge oss helt nya förutsättningar till nära vård, där fler kan hålla kontakt med vården utan att behöva lämna tryggheten hemma, berättar Carin Olofsson.

Carin berättar om det arbete som redan görs, där alla arbetar tillsammans mot målet att fler ska kunna stanna i sina egna hem längre. Där finns ju tryggheten, minnena och allt som känns bekant.

– Det är ett mycket viktigt arbete som utförs. Under de kommande åren ska utvecklingsarbetet intensifieras med inriktning mot mer nära vård, i samverkan med Region Östergötland. Vi har ett väl fungerande samarbete redan idag, och mer blir det. I takt med att tekniken utvecklas förändras också våra yrkesroller, vilket ger oss både utmaningar och möjligheter.

Stort engagemang för varje individ

Carin talar om den yrkesstolthet som finns inom hennes enhet och hon vittnar om ett stort engagemang för varje enskild individ som behöver hemsjukvårdens hjälp.

– Varje dag underlättar mina medarbetare vardagen för någon. Exempelvis då vi kan hjälpa den som varit sjuk att återigen kunna ta sig uppför trappan i sitt eget hus, för att sova i sitt eget sovrum, i sin egen säng. Det är vardagsmirakel som gör stor skillnad och det gör mig så stolt, avslutar Carin.