Hej föreningar – vill ni hjälpa oss med hundrastgård?

Kommunen har avsatt medel för att anlägga hundrastgårdar i Valdemarsvik, Gusum, Ringarum och Gryt. Kommunen har möjlighet att ordna en rastgård per år under de kommande fyra åren, under förutsättning att det finns en förening på respektive ort som vill åta sig driften.

– Hundrastgårdar har efterfrågats av kommuninvånare. Genom att kommunen nu har avsatt medel för uppförandet under den kommande fyraårsperioden, ser vi en möjlighet att komma i mål med detta. Men vi är helt beroende av samarbete med föreningslivet för att hundrastgårdarna ska bli verklighet, Mikael Jonsson, teknisk chef.

Kommunen söker därmed föreningar som kan tänka sig att ta hand om driften av en hundrastgård, vilket innebär att tömma papperskorgar, hålla rent och eventuellt klippa gräs. Kommunens åtagande är att upplåta lämplig mark för att anlägga hundrastgård, med hänsyn till detaljplaner och andra eventuella föreskrifter som gäller för platsen. Kommunen anlägger även hundrastgården med stängsel, grindar, papperskorgar och sittbänkar. Därefter får en förening ta över driften och skötseln på platsen.

Har din förening intresse av att hjälpa kommunen att få en hundrastgård på plats? Hör av dig till Peter Tauberman, arbetsledare på gatukontoret, via vår växel 0123-19100.