Har du rätt avfallsabonnemang?

Har du rätt avfallsabonnemang?

Har du ett fritidshus som blivit ett permanent boende så här i pandemitider? Då är du inte ensam. Många har valt att söka lugnet på landet när vi rekommenderats att isolera oss mer och arbeta hemma om vi kan. Att många väljer landet framför stan är en tydlig trend som visar sig inte bara i att efterfrågan på lantliga lägen ökar, utan vi ser det även i mängden hushållsavfall och nedskräpning i vår natur.

Bor du här mer permanent?

Har du ett sommarabonnemang idag i vår kommun, men vistas här allt mer och kanske till och med på heltid? Då ber vi dig höra av dig till kundtjänst för att uppgradera ditt abonnemang. Sommarabonnemanget är endast till för dig som bara vistas i ditt fritidshus några veckor under sommarhalvåret. Tillbringar du även exempelvis helger under övriga delar av året i ditt fritidshus, behöver du uppgradera ditt abonnemang.

Att uppgradera abonnemanget medför en ökad kostnad för dig, men det ger dig också fördelar genom att ditt hushållsavfall hämtas regelbundet. Dessutom säkerställer du att ditt avfall hanteras på rätt sätt. Hushållsavfall får du inte transportera själv till annan plats, och du får heller inte kasta det i behållare som är avsedda för exempelvis besökande i våra gästhamnar eller campingplatser. Inte heller får du dumpa det på vår återvinningscentral.

Hjälp oss genom att göra rätt

Under året har mängden hushållsavfall som lämnas vid gästhamnar och liknande platser ökat dramatiskt. Vi har tvingats fyrdubbla antalet hämtningar, vilket naturligtvis medfört kraftigt ökade kostnader. Vi ser också ökad nedskräpning i skog och mark där avfall kastas rakt ut i naturen. Hjälp oss göra skillnad och bevara vår fina och unika miljö genom att göra rätt.

Om du känner dig osäker på vad som gäller kan du alltid höra av dig till vår kundtjänst. Där får du information om taxor och vilket abonnemang som är rätt för dina behov. Du når kundtjänst genom att ringa 020-23 30 22. Kundtjänst har öppet vardagar mellan kl. 10:00-11:30, 13:00-14:00. Du kan även skicka epost till va.renhallning@soderkoping.se.