Hantverkarregister

Hantverkarregister

Nu finns ett register över firmor och företag som arbetar med olika typer av bygg- och hantverksyrken under Företagsservice på Valdemarsviks kommuns näringslivshemsida. Syftet är att få fler hel- och deltidsboende att hitta lokala entreprenörer.

Här hittar du hela registret!

Registret är köpt och baserat på SNI-koder. Finns du med och vill ändra något, hittar du något som inte stämmer eller finns du/någon kollega i branschen inte alls med på listan tar vi tacksamt emot fler uppgifter! Kontakta sarah.akerblom@valdemarsvik.se