Hantverkardagen inställd!

Hantverkardagen som planerades i centrala Valdemarsvik den 4 juni kommer att ställas in på grund av för få anmälningar.

För få hantverkare anmält sig till dagen som det ser ut i dagsläget. I samråd med de tiotal företagare som anmält sig har vi kommit fram till att ställa in dagen för denna gång. Intresset för att synas för villa- och fritidshusägare i centrum finns hos samtliga anmälda, men det finns ett ännu större behov av att bygga nätverk och knyta kontakter hantverkare emellan.

Idag finns flera mindre, lokala nätverk mellan snickare, rörmokare, murare, takläggare, elektriker och andra hantverkare men vinningen av att länka ihop dessa nätverk kan vara stort, t ex för att bolla över jobbförfrågningar som inte hinns med, hitta personal, lära av varann eller räkna på upphandlingar. Engagemanget hos de som anmält sig är stort och arbetet fortsätter med att hitta en forum där hantverkare kan träffa andra hantverkare.

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta näringslivsutvecklare sarah.akerblom@valdemarsvik.se / 0701 71 97 63