Halkbekämpning – Hämta sand kostnadsfritt

Halkbekämpning – Hämta sand kostnadsfritt

Villaägare i Valdemarsviks kommun har möjlighet att kostnadsfritt hämta
brunsand och/eller kross för halkbekämpning vid den egna fastigheten.

Du ansvarar själv för transporten i eget emballage. Du får hämta max 200
liter till din sandning.

Hämtställe: Gatukontoret, Norrgatan 44, Valdemarsvik
Tid: Onsdag den 2 december mellan kl 15.00  och 18.00