Hala vägar påverkar sophämtning

Hala vägar påverkar sophämtning

Våra chaufförer som sköter renhållningen kämpar mot extremt hala vägar runt de områden som har tömning.

Om du som kund inte får din tunna tömd idag beror det på att vägarna är svårframkomliga på grund av halka eller bristfällig snöröjning.

Har du fullt i tunnan?

Om du har fullt i tunnan rekommenderar vi dig att samla de sopor som inte får plats i tunnan i en säck. Placera säcken bredvid tunnan. Vid nästa hämtningstillfälle så tar vi med säcken utan extra kostnad.