Gusums skola satsar stort på läsning

Gusums skola satsar stort på läsning

I Gusums skola inleds nu en omfattande satsning på läsning. Temat pågår under hela året och syftet är att öka måluppfyllelsen i alla ämnen.

– Läsning är det viktigaste inkluderingsverktyget. Lär man sig inte läsa ordentligt får man i förlängningen det svårt både på kort sikt: att nå målen i samtliga ämnen, men även på lång sikt; att bli en del av vårt samhälle som bygger så mycket på skriftlig information. Skolan har dubbla uppdrag: kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget och läsningen är viktig för båda, säger Victoria Ackemo, rektor på Gusums skola.

LÄSåret pågår under hela läsåret

Torsdag den 10 september startar därför LÄSåret – ett brett tema som inte bara omfattar skolan, utan även fritidshemmets verksamhet. Tema LÄSåret kommer att pågå under hela året och omfattar olika typer av aktiviteter.

– Eleverna kommer bland annat att arbeta med dramatisering av texter och med att skapa bilder utifrån texter. Vi planerar även för författarbesök och fadderläsning där våra elever får läsa för varandra. Vissa aktiviteter genomför vi i samarbete med biblioteket, men temat kommer att genomsyra allt vi gör under året, även om temat mestadels omfamnas i ämnena svenska och bild, förklarar Victoria.

Satsning på läsmiljön

Genom bidrag från Ulla Torstenssons Minnesfond har skolan kunnat satsa på att förbättra läsmiljön på olika sätt.

– Elever och lärare kommer tillsammans skapa läshörnor där det ska kännas lugnt och avslappnat – allt för att inspirera till läsning. Tanken med temat är ju att öka intresset för läsning, öka förmågan att läsa och förstå och därmed även öka måluppfyllelsen i andra ämnen, säger Victoria.

Uppstart med levande sagofigurer

Temat introducerades torsdagen den 10 september genom att Lina Schröck från Valdemarsviks bibliotek kom till skolan. Varje klass introducerades i temat genom boklådor och boktips och genom att möta en och annan överraskning… Vad var det för sagofigurer som vandrade runt i korridorerna under dagen, och vad har de för spännande att berätta?