Gryt: Vattenläcka medför störningar för flera fastigheter

På grund av en vattenläcka har vi störningar i vattennätet för flera fastigheter kring Gryt.

Öppna kranarna lite försiktigt efter avstängningen eftersom det kan finnas luft i ledningarna.
När vattnet återkommer kan det vara missfärgat, det är inte farligt och försvinner om du spolar i kranarna en stund. Undvik att tvätta innan vattnet åter är klart.