Gröna påsen får högt betyg

Gröna påsen är ett bra sätt för att sortera matavfall. Systemet får ett högt betyg i kommunens enkätundersökning. Men enkäten visar också att få använder appen.

Under våren 2021 har en enkätundersökning genomförts i kommunen för att få reda på hur systemet med Gröna påsen fungerar. Totalt har 254 personer svarat på enkäten. Undersökningen visar att 84% använder Gröna påsen vid sortering av matavfall. 4 av 5 uppger att systemet med Gröna påsen fungerar bra eller mycket bra.

– Det är glädjande att så pass stor andel uppger att systemet fungerar bra. Det är också kul att se att vi lyckats få ut informationen om Gröna påsen på ett bra sätt. Hela 99,5% uppger att de förstod informationen och vad som förväntades, berättar Claes Boman, chef för kommunens vatten- och avfallsenhet.

Få använder appen
Enkäten visade även på en del utvecklingsmöjligheter, bland annat vad gäller den app som finns där fastighetsägare kan hålla koll på hämtningsdagar och få avisering innan tunnan töms, se öppettider för ÅVC samt se hur oilka typer av avfall ska sorteras i ”Sorteringsguiden”.

– Av de som svarat på enkäten uppger endast 28% att de använder appen. Här ser vi att vi behöver göra mer för att nå ut, appen är ett bra hjälpmedel som påminner om hämtning, men där vi också kan skicka ut meddelanden om driftstörningar, berättar Claes Boman.