Gemensamt plan- och bygglovskontor, 1 juni

Från och med 1 juni kommer Söderköpings och Valdemarsviks kommuner ha ett gemensamt plan- och bygglovskontor. Personalen kommer att vara anställd i Söderköping men kontor för de anställda kommer att fortsätta finnas i båda kommunerna.

I det nya kontoret kommer det bli totalt 16 medarbetare. Från start består gruppen av 13 tillsvidareanställda och 3 vikarier.

– Våra tidigare erfarenheter av gemensamma kontor mellan Söderköping och Valdemarsvik visar på flera fördelar, berättar Aline Eriksson, plan- och bygglovschef för kontoret. Hon fortsätter: – Till exempel får vi tillsammans högre kompetens och tillgång till fler kompetenser, vi blir också fler medarbetare och det är en fördel vid ledigheter och annan frånvaro.

Du som redan har ett pågående ärende i Valdemarsvik eller Söderköping påverkas inte av organisationsförändringen.

Kontakta plan- och bygglovskontoret

Vill du komma i kontakt med plan- och bygglovskontoret? Vänd dig till medborgarservice på 0123-19100 så kopplar de dig vidare.