Fyrudden hissar Blå Flagg

Fyrudden hissar Blå Flagg

2021 kommer 15 hamnar och 8 stränder att hissa Blå Flagg. Fyruddens hamn i Valdemarsviks kommun är en av dem.

Blå Flagg är en internationell miljöutmärkelse för fritidsbåtshamnar, stränder och turismbåtar som återfinns i över 50 länder. Blå Flagg kommer i år att hissas i 15 hamnar och på 8 stränder i Sverige. Varje hamn eller strand med Blå Flagg måste uppfylla ett antal kriterier inom områdena vattenkvalitet, säkerhet och service, miljöutbildning samt information.

Blå Flagg är en internationell miljömärkning som drivs internationellt av Foundation for Environmental Education (FEE) och som i år finns på över 4800 stränder och hamnar i över 50 länder runt om i världen. Genom Blå Flagg visar anläggningarna för sina gäster och sin omgivning att de uppfyller högt ställda krav när det gäller vattenkvalitet, miljö, säkerhet och service.

De första blå flaggorna hissades 1987 och Blå Flagg är sedan många år en etablerad märkning för stränder och hamnar. I Sverige har vi haft Blå Flagg sedan 1994.

Utmärkelsen måste sökas på nytt varje år och en jury beslutar om vilka anläggningar som ska godkännas. Varje år genomförs kontrollbesök på samtliga anläggningar.

– Hamnar och stränder som har Blå Flagg arbetar med att förbättra hållbarhetsprestandan inom den egna verksamheten och underlättar för den enskilde individen att ta ansvar för natur och miljö. Det kan handla om att erbjuda information om hänsyn mot djur och natur, erbjuda miljömärkta produkter eller underlätta avfallshantering, säger Henrik Alsén, ansvarig för Blå Flagg i Sverige.

Nya hamnar för 2021 är Burgsviks hamn (Gotland), Fyruddens hamn (Valdemarsvik), Gästhamnen Stavsnäs Vinterhamn (Värmdö), Slottsholmen Marina (Västervik) och Uvmarö hamn (Söderköping).

Rydebäck i Helsingborg är ny strand för 2021.

Mer information

www.blueflag.global samt www.blaflagg.org återfinns mer information om Blå Flagg samt lista över internationella samt svenska hamnar och stränder som fått Blå Flagg.


Bilden: Blåflagg.org