Funktion för visselblåsning på plats

I december 2021 fick Sverige en ny visselblåsarlag. Lagen skyddar den som slår larm om missförhållanden. Från och med 17 juli 2022 ska alla kommuner och regioner ha visselblåsarfunktioner på plats. Idag, den 1 juli 2022, lanserar Valdemarsviks kommun visselblåsning via det externa systemet Qnister.

Lagen om visselblåsning heter egentligen Skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Den 17 juli 2022 ska alla kommuner och regioner ha visselblåsarfunktioner på plats. Idag, den 1 juli lanserar Valdemarsviks kommun visselblåsning via Qnister. Qnister är ett externt system som garanterar anonymitet och möjliggör såväl initial prövning som komplett utredning av ärenden.

Den som är anställd, praktikant, konsult eller liknande, ska kunna visselblåsa på olika sätt, och det ska vara möjligt att lämna anmälan anonymt. Genom Qnister kan uppgifter lämnas både via formulär på webben, via telefon eller genom personligt möte.

Det är jurister på Qnister som tar emot uppgifterna och gör den inledande bedömningen om uppgifterna som lämnats är en visselblåsning eller inte. Görs bedömningen att det är en visselblåsning ska informationen utredas. Valdemarsviks kommun kan utreda sina egna ärenden, men genom samverkan med Söderköpings kommun kan kommunerna utreda varandras ärenden. Är det av olika anledningar inte möjligt för Söderköping att utreda ett ärende från Valdemarsviks kommun kan utredning av ärenden köpas in via Qnister.

Var finns Qnister?

Systemet Qnister finns tillgängligt via Valdemarsviks kommuns intranät, men systemet finns tillgängligt även för tidigare anställda, konsulter och liknande.