Fortsatt skärpt eldningsförbud i Valdemarsviks kommun

Från och med klockan 09:00 tisdagen den 18 juli upphäver Länsstyrelsen det eldningsförbud som utfärdades för länet den 15 juni. Observera dock att detta inte gäller kustkommunerna Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik. I Valdemarsvik gäller tills vidare fortsatt skärpt eldningsförbud. 

 

Räddningstjänsten Östra Götaland ser ett fortsatt behov av att kustkommunerna behåller ett skärpt eldningsförbud under en längre tidsperiod. Beslutet motiveras av att prognoser för bland annat skogsbrandriskspridning, såsom Fire Weather Index (FWI-index), visar på en extremt stor risk eller mycket stor risk inom Valdemarsviks kommun och dess geografiska område (risknivå 6). Denna bedömning är baserad på noggranna analyser av aktuella väderförhållanden, markfuktighet och framtida väderprognoser.

Här hittar du mer information om eldningsförbud (länk https://www.valdemarsvik.se/blog/skarpt-eldningsforbud/)