Försvarsmakten övar i vår kommun

Försvarsmakten övar i vår kommun

Mellan den 12 maj och 15 maj övar försvarsmakten i Gryt och i Valdemarsviks tätort.

Inom Södra Militärregionen genomför Livgrenadjärgruppen utbildning med Hemvärnet i Östergötland. Utbildningen kommer att förläggas till både ordinarie övnings och skjutfält, samt i Gryt och Valdemarsviks tätorter.

Övningen innebär förflyttning med fordon längs vägar och stråk, under dygnets alla timmar.

Skottlossning med lös ammunition kommer att ske under denna tidsperiod utanför tättbebyggt område. Militära förband kommer att vara synliga enligt kartskisser.

Fotograf: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Karta över militärt övningsområde i Valdemarsvik och Gryt i maj 2022