Första spadtaget för nya Ringgården

Den 16 juni, klockan 09:00, inleds byggnationen av det nya vård- och omsorgsboendet Ringgården i Ringarum. Då tar representanter från Valdemarsviks kommun och entreprenören SEFAB det första spadtaget tillsammans.

Beslutet att bygga om Ringgården fattades av Kommunfullmäktige i mars 2019. Bakgrunden till ombyggnationen är att uppnå dagens krav på ett modernt vård- och omsorgsboende. Rummen behöver anpassas till modern standard med möjligheter till modern teknik som idag krävs i vårdkontakter och för trygghets- och säkerhetsåtgärder. Även reservkraft för el och värme är en viktig del i ombyggnationen.

Det första spadtaget sker den 16 juni klockan 09:00 vid Ringgården i Ringarum. Representanter från Kommunen och entreprenören SEFAB (Svenska Entreprenad & Förvaltningsaktiebolag) deltar.