Företagsklimatet i Valdemarsvik något bättre

Företagen i Valdemarsvik ger företagsklimatet ett något bättre betyg än förra året. Det sammanfattande omdömet går upp något, men det finns fortsatt områden där kommunen behöver förbättra sig. Dialogen mellan företagen och kommunens beslutfattare, tillgången på relevant kompetens och kommunens upphandling är tre sådana områden. Det visar Svenskt Näringslivs årliga undersökning om företagsklimatet i Sveriges kommuner. 1400 företag i Östergötlands län har tyckt till om sin kommun.

”Det är positivt att det samlade omdömet ökar något men kommunen har områden där de behöver förbättra sig. Kommunens upphandling och tillgången på relevant kompetens är två sådana områden. Det som företagen prioriterar allra mest är en bättre dialog mellan kommunen och företagen” säger Johan Olsson, tf regionchef Svenskt Näringsliv Östergötland.

Just en bättre dialog mellan kommunen och företagen står högst upp på de östgötska företagens önskelista. Men även att minska brottsligheten och öka tryggheten är prioriterade områden. Nästan var fjärde företag i Östergötland upplever att brottslighet och otrygghet påverkar dem negativt.

”Vi behöver generellt bli bättre på kommunikation, information och dialog för att öka delaktigheten och den ömsesidiga förståelsen mellan kommunens verksamheter och näringslivet säger Sarah Åkerblom, näringslivsutvecklare på Valdemarsviks kommun. ”Utbildningen Förenkla – helt enkelt som fokuserar på att förbättra kommunens företagskontakter och som kommunens chefer, handläggare och politiker skulle ha genomgått under våren flyttades till hösten pga de sista covid-restriktionerna som kom i januari. ”Jag har stora förhoppningar på att den utbildningen kommer ge resultat och bjuder gärna in lokala representanter ur näringslivet för att dela med sig av sina åsikter och upplevelser av oss som kommun under denna utbildning” fortsätter Sarah Åkerblom.

I fyra av Östergötlands kommuner förbättras det sammanfattande omdömet om företagsklimatet. I sex kommuner försämras företagsklimatet något. Kinda, Ödeshög, Valdemarsvik och Linköping är de kommuner som förbättrar sina resultat. Högst betyg i länet får Ydre med 4,2 på den sexgradiga skalan.

”Det sammanfattande omdömet för länets kommuner ligger strax under Sverigesnittet och på samma nivå som förra året. Jag är övertygad om att Östergötland kan bättre. Fler kommuner behöver hitta rätt verktyg och politikerna behöver fatta rätt beslut så att företagsklimatet i länet kan bli bättre. Dialogen mellan företagen och kommunernas beslutsfattare behöver särskilda förbättringsinsatser. Ett starkt Östergötland kräver ett starkt näringsliv” säger Johan Olsson.

Om undersökningen av det lokala företagsklimatet
Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. I årets enkätundersökning har drygt 32 000 företag svarat på hur de upplever det lokala företagsklimatet. Resultatet används i utvecklingsinriktade dialoger med ledande kommunpolitiker och tjänstepersoner. Läs mer på foretagsklimat.se.