Det här händer i företagsnätverken:

Just nu i företagarföreningarna och deras nätverk:

Information från rådet den 1 februari 2023

  • Företagarna planerar inför vårens Viksgala och lyfter frågan om kommunens elkapacitet som viktig för framtiden.
  • Visit Valdemarsvik arbetar med broschyr och karta för sommarens turistsäsong. Flera positiva aktiviteter har genomförts via föreningen, bl a Nyårsvandring som sannolikt blir av igen nästa nyår. Återigen diskuteras de tomma lokalerna på Storgatan som ett stort bekymmer.
  • Fastighetsägarna via Fogelvik lyfter antalet vakanta lägenheter i kommunen och vikten av inflyttning. De önskar att få kontakt med kommunens energirådgivare och att skapa ett nätverk med de stora fastighetsägarna i kommunen.
  • Nyföretagarcentrum såg en nedgång i antalet nystartare under hösten men ser nu en uppgång och ett ökat intresse för vårens kurs i ”steget till eget”. 12 personer är anmälda till kursen varav 5 från Valdemarsvik. Diskussion förs med Företagarna om att dela ut priset ”Årets nyföretagare” under Viksgalan.
  • LRF diskuterar beredskap vid eventuella kriser och hur näringslivet och kommunen tillsammans skulla kunna samverka kring frågan.
  • Gryts sockenförening planerar att genomföra aktiviteter för yngre för att inspirera och engagera. En pizzakväll planeras den 28 februari på Fyrudden.
  • Baljaföreningen har genomför en lycka julmarknad men upplever problem med att Klassikerfestivalen återigen genomförs samma