Föreslå ett företag som du vill ska vinna årets hållbara företag

Känner du till ett företag med bas i Valdemarsviks kommun som arbetar hårt med hållbarhet? Föreslå dem som vinnare i kategorin årets hållbara företag!

Här finns några kriterier att ta hänsyn till när du föreslår ett företag. Företaget behöver inte uppfylla alla kriterier men bör uppfylla några av dem.

Miljöpåverkan: Företaget ska ha en låg miljöpåverkan och en strategi för att minska sin klimatpåverkan, minska avfall, minska utsläpp, öka återvinning och använda förnybar energi.

Socialt ansvar: Företaget ska ta ett socialt ansvar genom att ta hänsyn till människor och samhällen i sina affärsbeslut, såsom genom att upprätthålla goda arbetsförhållanden, stödja lokalbefolkningen och bidra till samhällsutveckling.

Affärsmodell: Företaget ska ha en hållbar affärsmodell som tar hänsyn till miljö- och sociala faktorer och som strävar efter att uppnå en balans mellan ekonomisk framgång och hållbarhet.

Innovation: Företaget ska ha infört innovativa och hållbara lösningar på marknaden som främjar hållbarhet och minskar miljöpåverkan.

Transparens: Företaget ska vara transparent och rapportera om sin hållbarhetsprestation och sina framsteg mot hållbarhetsmål, såsom genom att publicera en årlig hållbarhetsrapport.

Ledarskap: Företaget ska ha en stark hållbarhetsledning som driver företaget mot hållbarhet och tar ett holistiskt synsätt på hållbarhet.

Samarbeten: Företaget ska ha etablerat samarbeten med andra organisationer, myndigheter och samhällen för att främja hållbarhet och bidra till en mer hållbar framtid.

Skicka in ditt förslag här!