Förenkla – helt enkelt!

Under tisdagen genomförde chefer, medarbetare och politiker en lärorik och inspirerande utbildningsdag med SKR – Sveriges kommuner och Regioner.

Förenkla – helt enkelt är titeln på utbildningen som syftar till att ge nya infallsvinklar och ökad förståelse för vikten av god och förbättrad service, hur vi kan arbeta med attityder och det professionella bemötandet samt breddar synen på myndighetsutövning gentemot näringslivet.

Föreläsningar såsom ”Kan byråkrater och entreprenörer förstå varandra?” med Anders Johnson, Skriftstället i Vasastan AB, ”Du som möter företagen. Attityder och det professionella bemötandet” med Kicki Grunditz Kindvall, Värdskapet AB och ”Så tycker företagen! En företagares upplevelse av vardagen och kommunen” med Lars Ericson, Storsätra fjällhotell.

Dagen bjöd även på teater med Sanna Turesson m fl från Forumbyrån där några tappra tjänstemän fick interagera i rollen som näringsidkare i behov av bland annat tillstånd, en minst sagt snårig djungel emellanåt.

Ett stort tack till alla som medverkade och till Thomas Forslin från SKR med flera föreläsare. På återseende 15 november för ytterligare fördjupning och arbete i hur Valdemarsviks kommun förbättrar näringslivsklimatet.

Människor i biosalong