Förbered dig för en trygg vinterväghållning – Några vänlig påminnelser

Vi står inför ännu en vintersäsong, och vi vill vara redo för vad som än må komma. För att säkerställa en smidig och säker vinterväghållning har vi några vänliga påminnelser att dela med oss av.

Träd och växter

Vi uppmanar dig som fastighetsägare att se över träd och växter. Kontrollera att inget hänger utanför din tomtgräns, och om du har gatumark kom ihåg att hålla en fri höjd på minst 4,5 meter. Om du har några överhängande grenar, vänligen kapa dem och klipp in häckar och andra buskar.

Parkering

En annan viktig påminnelse är att undvika parkering på gator, särskilt om det väntas snö. Då kan våra snöröjningsfordon utföra sitt arbete på bästa sätt och underhålla vägarna för att hålla dem säkra och farbara.

Sopkärl

Skapa en smidig passage runt sopkärl och försäkra dig om att de är lätta att dra ut, avlägsna snö från locket samt se till att det är haklbekämpat vid kärlet. Detta för att vår entreprenör ska kunna tömma dem på ett smidigt sätt. Om framkomligheten är begränsad finns det risk för att kärlet inte töms på planerat datum.

Snökäppar

Vi vill även uppmärksamma alla fastighetsägare och vägsamfälligheter på vikten av att sätta upp snökäppar inför den kommande vintern. Detta är ett återkommande bekymmer som kan ställa till problem för vår renhållningsentreprenör, och påverkar vår gemensamma insats för att hålla våra vägar och gator säkra.

I mörker och under eller efter ett snöfall kan det ibland vara svårt att se var vägen går fram. Att sätta upp snökäppar längs vägkanterna spelar en avgörande roll för att minska risken för olyckor under vintertid.