Förbättrade förutsättningar för småföretagare i Valdemarsvik, enligt Småföretagarnas Riksförbund

Förutsättningarna för små företag i Valdemarsvik är bättre än i de flesta andra kommuner i landet. Och jämfört med förra året har förutsättningarna dessutom förbättrats.
Det visar en stor kartläggning av Småföretagarnas Riksförbund.

Med Småföretagarindex kan Småföretagarnas Riksförbund för fjärde året i rad visa förutsättningarna för små och medelstora företag att verka i landets samtliga 290 kommuner.

Valdemarsviks kommun är rankad som nummer 71 av 290. Det är 105 placeringar bättre än förra året. Möjligheterna att livnära sig som småföretagare är med andra ord bättre än i många andra kommuner.

– Småföretagen spelar en viktig roll för den kommunala ekonomin. De skapar jobb, bidrar till den lokala näringslivsutvecklingen och tillhandahåller efterfrågade produkter och tjänster såväl lokalt som på andra marknader och vårt Småföretagarindex visar hur förutsättningarna ser ut mellan olika kommuntyper och vilka konsekvenser det innebär, säger förbundsordförande Peter Thörn.

Syftet med rankingen är att beskriva förutsättningarna för företagande, snarare än att betygsätta kommunens verksamhet. Rapporten utgör ett användbart underlag för företagare, kommuner, myndigheter och politiker för identifiering av olika förbättringsbehov.

Utmaningar och möjligheter i Valdemarsvik

Baserat på offentlig statistik har Småföretagarnas Riksförbund analyserat nio olika dimensioner av företagande för att ge en helhetsbild av de lokala förutsättningarna. Valdemarsvik ligger sämre till än snittet i fem av dessa, men bättre i fyra.

Överlevnadsgraden bland nya företag, kapitalförsörjningen och skolsystemet drar upp kommunens betyg, medan demografin, kommunens välfärdsåtagande och den kommunala näringspolitiken är relativa svagheter.

Ladda ner fördjupad rapport för Valdemarsviks kommun här.

Stora skillnader mellan kommuntyper

Småföretagarindex visar att de bästa villkoren för företagande finns i storstäder, i pendlingskommunerna kring storstäderna och i landsbygdskommuner med en stark turismsektor. De sämsta villkoren finns i glesbefolkade kommuner utan turism.

Rankingen toppas i år av Åre kommun i Jämtland, följt av Trosa och Boden.

Tidigare mätningar har visat att storstadskommunerna inte längre alltid befinner sig i toppskiktet och denna trend fortsätter. De kommuner som ligger på tio i topplistan finns i olika kategorier. Några är storstadskommuner, några är kommuner med besöksnäring, några finns i regioner med stark tillväxt och några uppnår helt enkelt höga poäng i alla dimensionerna.

De kommuner som kan erbjuda små företag bäst förutsättningar har också bäst ekonomi. De 50 kommuner med högst betyg har 3,8 procentenheter lägre arbetslöshet än de 50 kommuner med sämst betyg.

Valdemarsvik är, enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) definition, en lågpendlingskommun nära större stad. Det finns sammanlagt 35 sådana kommuner.

Valdemarsvik klarar sig bättre än de flesta av dem, och är rankad nummer 5 av 35.

Om Småföretagarindex

  • Sammanställningen baseras på tillgänglig offentlig statistik samt på förbundets framtagna rapport om antalet företagsamma.
  • De utvalda dimensionerna är grundförutsättningar för ett fungerande ekosystem runt företagandets olika villkor.
  • Dimensionerna är: lokal marknad, företagsamma per capita (antal företagare/personer som driver privata arbetsplatser med minst en anställd per capita), överlevnadsgrad, trygghetsinsatser, kommunal näringspolitik, skolsystem, demografi, välfärdsåtagande samt kapitalförsörjning.
  • Nima Sanandaji är författare till rapporten.

Läs hela rapporten här: https://smaforetagarna.se/rapporter/smaforetagarindex-2023/

Förutsättningar för småföretag i Östergötlands län – rapporter för alla kommuner

Småföretagarnas Riksförbund har tagit fram lokala rapporter om förutsättningarna för småföretagare i landets samtliga kommuner. Du kan ladda ner rapporterna genom länkarna i tabellen nedan.

Kommun Ranking Förändring
Ydre 4/290 −3 ▼
Vadstena 21/290 +13 ▲
Mjölby 28/290 +19 ▲
Linköping 43/290 −6 ▼
Åtvidaberg 45/290 +10 ▲
Söderköping 50/290 −1 ▼
Valdemarsvik 71/290 +105 ▲
Boxholm 78/290 −24 ▼
Ödeshög 116/290 −81 ▼
Norrköping 133/290 +31 ▲
Motala 141/290 −13 ▼
Finspång 182/290 −39 ▼
Kinda 198/290 −79 ▼