Förändrat öppethållande på Återvinningscentralen den 23 juni

Valdemarsviks Återvinningscentral stänger klockan 12.00 torsdagen den 23 juni.

Öppet mellan kl 07.00 och 12.00.

Välkomna!