Föräldrawebben ger råd och stöd

Föräldrawebben ger råd och stöd

Lätt att få svar på vanliga frågor och enkel kontaktväg genom chatt. Det är målet med den nya Föräldrawebben som Valdemarsviks kommun lanserar nu.

Måndag 26 april 2021 lanseras Föräldrawebben, en webbplats som drivs av Valdemarsviks kommun. Bakom initiativet står kommunens nyinrättade preventionsgrupp som består av tjänstepersoner från kommunens verksamheter. Projektet är ett politiskt uppdrag och har finansierats genom Länsstyrelsen i Östergötlands satsning ”Preventionspaketet” som de erbjuder länets kommuner att delta i under åren 2020-2021.

– Genom preventionspaketet har vi nu skapat en plattform för föräldrar, en slags kunskapsbank med information och länkar till andra bra webbplatser som är specialiserade på olika områden. Men vi har också skapat en ny kommunikationskanal där föräldrar kan ta upp sina frågor och sin oro genom att chatta med duktiga tjänstepersoner som kan ge råd och stöd direkt, berättar Jenny Elander Ek, kommunalråd (C), som ingått i projektgruppen.

Föräldrawebbens två delar – för olika målgrupper

– I preventionsgruppen har vi tillsammans samlat information om de vanligaste anledningarna till att föräldrar tar kontakt med kommunen för att få stöd i sitt föräldraskap. Vi har bland annat genomfört en föräldraenkät och pratat med en fokusgrupp. Med det som utgångspunkt har vi skapat föräldrawebben, berättar Emelie Nisu, folkhälsoutvecklare.

Föräldrawebben består av två delar, en för föräldrar till yngre barn och en för tonårsföräldrar.

– Vi har gjort den här uppdelningen eftersom föräldrars frågor, funderingar och oro skiljer sig en hel del åt om du har yngre eller äldre barn. För småbarnsföräldrar handlar det mycket om att tillgodose barnets basala behov av mat och sömn, och för föräldrar till äldre barn kan frågorna istället handla om läxläsning, relationsproblem, skoltrötthet eller misstankar om missbruk, berättar Emelie.

Chattmöjlighet varje tisdagskväll

Syftet med föräldrawebben är att nå fram till föräldrar och ge information och vägledning i vanliga frågor. Det ska även vara enkelt för föräldrar att ta kontakt med kommunen varför föräldrawebben också har en chattfunktion som kommer vara bemannad varje tisdagskväll. Chatten är anonym och endast synlig för föräldern som ställer frågor och för handläggaren som svarar. Det går dock även att ta kontakt med preventionsgruppen via en särskild epost (foraldrawebben@valdemarsvik.se).

– Inledningsvis kommer vi ha chatten bemannad på tisdagar mellan 18.00-20.00, men på sikt har vi planer på att utveckla chatten och ha särskilda temakvällar där vi även kan komma att ta hjälp av externa parter, exempelvis från Polisen eller Region Östergötland, berättar Emelie.

Finansiering genom bidrag

Arbetet med föräldrawebben har finansierats genom bidrag från Länsstyrelsen i Östergötland. Bidraget har getts inom ramen för Preventionspaketet i Östergötland, vilket syftar till öka förutsättningarna för goda uppväxtvillkor för barn och unga för att undvika skolproblem, psykisk ohälsa, brottslighet, våld och användning av alkohol och narkotika i tidig ålder.

– I förlängningen kommer Föräldrawebben och den interaktion vi har med föräldrar där, bidra till att ge oss värdefull information för att vi ska kunna rikta vårt preventionsarbete och lyckas ännu bättre för att ge stöd och information till såväl barn och ungdomar som föräldrar. Vi kommer få en god inblick i exempelvis de vanligaste frågorna, och möta upp där behovet är som störst. I slutänden hoppas vi på ett ännu bättre samarbete med föräldrar för att vi ska nå vårt gemensamma mål – att se våra barn och unga lyckas med det de vill åstadkomma, känna trygghet och utvecklas, avslutar Jenny Elander Ek, kommunalråd (C) i Valdemarsviks kommun.


Besök Föräldrawebben här: https://foraldrawebben.valdemarsvik.se/