Fler jourhem och familjehem behövs!

I Valdemarsviks kommun finns totalt ca 20 jourhem eller familjehem som har till uppdrag att ge en trygg och stabil tillvaro till ett barn som av olika anledningar inte kan bo hos sina föräldrar. Behovet av fler familjer som kan ta emot behövande barn är stort, och kommunen söker efter fler.

Lejla Radeljas arbetar som familjehemssekreterare i Valdemarsviks kommun sedan september 2020. Hon är utbildad socionom och har en bakgrund som bland annat behandlare och biträdande föreståndare på HVB, hem för vård och boende, för unga i åldrarna 13-23 år. Det är Lejla som nu har tagit över arbetet med att utreda personer som vill vara familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson. I hennes uppdrag ingår också att ha kontakt med familjerna och vara ett stöd för dem i deras arbete.

– Jag arbetar tillsammans med familjerna i varje placering. Vi har dialog kring hur allt fungerar och behöver familjerna stöd på olika sätt är jag den som ser till att få det på plats. Ingen familj lämnas ensam i detta, utan jag finns där för att underlätta och se till att placeringen blir så bra som möjligt, berättar Lejla.

Samarbete med familjerna är en viktig del i hennes uppdrag, men hon ägnar även en hel del tid åt att samverka med andra myndigheter.

– Vår kommun samverkar med Åtvidaberg, Söderköping och Kinda kommuner. Vi arbetar som ett team och hjälps åt i placeringar. Genom att vi jobbar tillsammans kan vi göra våra matchningar i ett större perspektiv, över kommungränserna. Det ger oss fler möjligheter att hitta rätt jourhem eller familjehem i varje enskilt fall, förklarar Lejla.

Olika möjligheter att hjälpa

Familjehem är det mest omfattande åtagandet som innebär att barn placeras på obestämd tid. Jourhemsvistelse är tidsbegränsad och kan innebära att barn placeras akut under allt från en vecka till flera månader. Som kontaktfamilj tar man emot ett barn under exempelvis en helg i månaden, och som kontaktperson kan man till exempel hjälpa till genom att ta med ett barn på olika aktiviteter, gå på bio eller fika. Behoven ser väldigt olika ut. Vissa barn behöver byta miljö på heltid, och andra behöver bara begränsade insatser under en kortare tid.

– Oavsett om man är familjehem eller kontaktfamilj handlar uppdraget om att möta barnets behov. Det handlar om att kunna erbjuda en trygg och stabil tillvaro i en ”vanlig” familj med vanliga vardagsrutiner som barnet kan känna sig trygg med.

Problem kan uppstå. Ibland kan matchningen bli mindre bra, och ibland kan ett placerat barns problematik kännas övermäktig.

– Det är då jag kommer in. Precis som i alla familjer uppstår ibland konflikter eller kriser av olika slag. Det är normalt i all form av utveckling och i alla nya grupper, särskilt i en familj där man lever tätt tillsammans. När detta händer är jag en samverkanspart som ser till att bistå med hjälp, och den kan se väldigt olika ut, berättar Lejla som betonar att man som familjehem, jourhem eller kontaktfamilj aldrig är ensam i sitt uppdrag. Att det är ett samarbete mellan olika parter, ibland med sjukvården, ibland med försäkringskassan, och ibland med vårdnadshavarna.

En utredning kan ta lång tid

När Lejla får in en ansökan om att bli familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson inleder hon utredningsarbetet. I de komplexa utredningarna gällande familjehem och jourhem, har Lejla alltid med sig en kollega i arbetet.

– Det går inte säga hur lång tid det tar att utreda, men det kan ta omkring sex månader från det att ansökan kommit in till att vi är framme i en placering. Det är en lång och omfattande process, men den ger oss goda förutsättningar för ett givande och förhoppningsvis långt samarbete. Genom processen lär vi känna varandra och jag får en förståelse för varje familj, vilket även underlättar matchningen, berättar Lejla.

I utredningen tittar Lejla på bland annat boendeförhållande, familjens sammansättning, samarbetsförmåga och intressen, men även på drivkrafterna.

– Jag vill veta vad som ligger bakom ansökan. Finns ett engagemang och en vilja att göra en insats? I de mer komplexa utredningarna för familjehem träffas vi vid flera tillfällen och hela familjen involveras. Även eventuella hemmavarande barn behöver vara öppna för att det ska komma ett barn till i huset, och förstå att det kommer att medföra en förändring, berättar Lejla.

Vi behöver fler familjer som vill och kan

Även om samverkan sker mellan de små kommunerna, och även inom hela länet, behövs fler familjehem, jourhem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Det finns många barn som behöver hjälp.

– Är du beredd på att göra en insats för ett barn är du välkommen att höra av dig till mig. Blir du sedan utredd och godkänd väntar ett stort och viktigt uppdrag – kanske det viktigaste som finns: att vara en trygg punkt för ett barn som behöver dig, avslutar Lejla.