Fjärde året med strandstädning på kartan

För fjärde året i rad genomför Valdemarsviks- och Söderköpings kommuner organiserad strandstädning i skärgården. Egna resurser och privatpersoner hjälps åt att plocka, packa och rapportera skräp i Ren Ostkust-appen.

Strandstädning på organiserat vis initierades 2012 på västkusten under namnet ”Ren kust”. 2018 startade Västerviks kommun upp sitt arbete på samma tema, och året därefter utökades satsningen i och med att Valdemarsviks- och Söderköpings kommuner anslöt till samarbetet som omfattar en större del av ostkusten. De tre kommunerna arbetar tillsammans i projektet som kallas Ren Ostkust.

– Vi har i och med samverkan med Västerviks kommun fått en bra start med stort engagemang. Både Söderköping och Valdemarsviks kommuner är mycket nöjda med resultatet så här långt, och fortsätter satsningen under 2022, berättar Carl Hamilton, skärgårdsutvecklare på uppdrag av Söderköpings, Norrköpings och Valdemarsviks kommuner samt Region Östergötland.

Nu inleds årets strandstädning. Både Valdemarsvik och Söderköping fokuserar i år på att städa kommunala badplatser och annan offentlig mark samt naturreservat.

Samverkan – då blir det bra

Kommunerna sysselsätter egen personal för städningen under sommaren, men konceptet bygger på samverkan med allmänheten. Genom appen ”Ren Ostkust” ges allmänheten möjlighet att bidra genom att plocka skräp och markera på kartan var skräpet finns. Skräpet hämtas sedan inom ramen för den kommunala renhållningen.

– Projektet är ett lysande exempel på hur offentliga förvaltningar kan samverka med allmänheten och gemensamt lösa ett problem, i detta fall skräp längs vår kust. Förra året kunde vi med gemensamma krafter ta hand om 1,6 ton skräp i vår skärgård – det är en fantastisk insats för vår miljö, avslutar Carl Hamilton.