Extra pandemistöd till caféer och restauranger

Företag med serveringsverksamhet kommer att få ett extra ekonomiskt stöd, motsvarande kostnaderna för miljötillsyn. Det har krisledningsnämnden i Valdemarsviks kommun beslutat.

Den pågående pandemin har haft en mycket negativ påverkan på café och restaurangföretagens ekonomiska situation. För att komplettera regeringens stöd till hårt drabbade branscher har krisledningsnämnden i Valdemarsviks kommun fattat beslut om riktat ekonomiskt stöd. Underlaget för beslut har skrivits fram av samhällsbyggnadskontoret.

– Med detta beslut vill vi ge en hårt drabbad bransch ökade möjligheter att överleva pandemin. Målet är att de ska kunna lyfta blicken och se fram emot sommaren, då vi hoppas att restriktionerna kan lätta och att turismen tar fart, säger Jenny Elander Ek, kommunalråd (c).

Stödet gäller såväl innevarande år som 2020 i form av retroaktiv utbetalning. För Valdemarsviks kommun kommer den totala kostnaden för denna stödinsats uppgå till 210 000 kronor, vilket motsvarar avgifterna för miljötillsyn för dessa företag under två år. Åtgärden finansieras med de medel kommunstyrelsen förfogar över i 2021 års budget.