Ett år med Föräldrawebben – nu jobbar vi vidare

Ett år har nu passerat sedan Föräldrawebben lanserades. Många har upptäckt sidan och försöket med den tillhörande chatten har löpt väl ut.

– Jag är mycket stolt över Föräldrawebben och det arbete som utförts för att få allting på plats. Vi ser att sidan används och det är fantastiskt att vi även fått direktkontakt med föräldrar i chatten. I och med Föräldrawebben har vi tagit stora och värdefulla steg inom vårt preventiva arbete, säger Jenny Elander Ek, kommunalråd (C).

Webbplatsen och chatten var idéer som tog form inom ramen för ett länsövergripande preventionsprojekt, som syftar till att främja barns och ungas uppväxtvillkor. Det arbete och de initiativ som tagits i Valdemarsviks kommun har finansierats av Länsstyrelsen i Östergötland.

Olika behov för olika åldersgrupper

Sedan webbplatsen publicerades har 3 800 personer besökt sidan. Varje månad ansluter fler för att läsa om det mesta från hur man får sin bebis att somna till hur man hanterar sin skoltrötta tonåring och pratar om internet, sex och droger.

– När vi nu summerar ett år med Föräldrawebben kan vi se att en hel del blev som vi trodde. Innan vi startade sidan genomförde vi fokusgrupper med föräldrar för att få veta mer om vilken information de söker, och i statistiken ett år senare kan vi se att vi svarat på det behov som finns, berättar Emelie Nisu, folkhälsoutvecklare i Valdemarsviks kommun.

Emelie berättar att de mest eftersökta sidorna, för föräldrar till yngre barn, handlar om fritid, skärmtid och konflikthantering. Hur man som förälder kan hantera konflikter är en välbesökt sida även för föräldrar till tonåringar, men den mest besökta sidan för den gruppen handlar om adhd/add och psykisk hälsa.

– Att informationen om adhd/add toppar i statistiken för gruppen föräldrar till tonåringar, var inte väntat. Vi trodde att sidorna om alkohol och droger skulle vara mer eftersökta. Vi trodde heller inte att vi skulle få så pass många besökare från andra kommuner, men så har det blivit. Idag finns de flesta av Föräldrawebbens besökare i Stockholm. Därefter kommer Valdemarsviks kommun, tätt följd av Söderköping, Norrköping och Göteborg, berättar Emelie Nisu.

Chatt på försök

I slutet av april 2021 startade chatten, en ny möjlighet för föräldrar att ställa frågor till socialtjänstens råd och stödenhet. Genom chatten kan föräldrar vara helt anonyma, vilket gör det enklare att ta kontakt för att prata om föräldraskap och eventuell oro för barn.

– Föräldrawebben och chatten har inte bara svarat upp mot ett kommunikationsbehov, dessa kanaler har också bidragit till att avdramatisera kontakten med kommunen. Det är inte lätt att vara förälder och det finns många tillfällen då vi som är föräldrar behöver stöd i olika frågor. Genom Föräldrawebben vill vi samla alla fantastiska resurser så att det blir lättare att söka information och hitta hjälpen när man behöver den, menar Emelie Nisu.

Chatten har som mest haft fem-sex besök vid ett tillfälle. Olika teman har lyfts i chatten, och vissa har varit mer populära än andra. Gästchattare har deltagit för att, parallellt med medarbetare från råd och stöd, svara på frågor. Under våren 2022 har intresset för chatten minskat, och för att undersöka intresset för chatten så kommer den under maj månad att vara öppen på dagtid istället, på tisdagar mellan klockan 11:30-13:00.

Fortsatt utveckling

– Att vi flyttar chatten till dagtid är ett försök att ge fler föräldrar möjligheten att chatta med oss. Utöver det kommer inga stora förändringar ske på Föräldrawebben, men vi jobbar kontinuerligt på med att skapa mer och ännu bättre innehåll, berättar Emelie Nisu.

– Det har varit spännande att följa utvecklingen av Föräldrawebben, från idé till färdig sida som samlar information för föräldrar till barn i alla åldrar. Jag vet att vi har fått en hel del förfrågningar från andra kommuner som imponerats av det vi gjort här i Valdemarsviks kommun – det är ett fint kvitto på ett väl genomfört arbete, avslutar Jenny Elander Ek, kommunalråd (C).