Entreprenörskapsträning för Vammarskolans 8:or

Valdemarsviks kommun meddelar att samtliga årskurs 8:or på Vammarskolan kommer att ha en dag i entreprenörskapets tecken på fredagen den 12 maj. Under dagen kommer eleverna att få en frågeställning från verkligheten som de i grupper ska ta fram en idé kring och utforma en prototyp. Dagen kommer att avslutas med en utställning där eleverna får presentera sina idéer på Valdemarsviks Sparbank kl. 13:15. Utställningen kommer att vara öppen för allmänheten, lärare, föräldrar, politiker och andra intresserade.

Denna dag kommer att vara ett tillfälle för eleverna att öva på sina entreprenöriella förmågor såsom kreativitet, problemlösning och samarbete. Genom att ta fram nya idéer och ta dem till handling kommer eleverna att utveckla sina förmågor och lära sig om hur man tar en idé från koncept till verklighet. Elevernas lösningar och prototyper bedöms av en jury bestående av lokala företagare och dagen avslutas med prisutdelning till en grupp som juryn bedömer ha mest kreativ idé, bäst prototyp och bäst lösning på problemet.

Vi ser fram emot en dag fylld av innovation och entreprenörskap på Vammarskolan. Detta initiativ är en del av Valdemarsviks kommuns satsning på att främja entreprenörskap och innovation hos våra ungdomar. Vi hoppas att eleverna kommer att ha en givande dag och lära sig mycket om entreprenörskap och samarbete.