Engångsbelopp till anställda efter pandemin

Kommunstyrelsen har beslutat att uppmärksamma och belöna vårdbiträden, undersköterskor, personliga assistenter, stödpedagoger, äldrepedagoger samt sjuksköterskor inom vård och omsorg med ett engångsbelopp motsvarande 2000 kronor.

– Under de två senaste åren med pandemi har det varit mycket ansträngt inom våra kommunala vård- och omsorgsverksamheter. Personalen har haft en tuff arbetsmiljö med nya rutiner och extra skyddsutrustning. Trots en mycket svår situation har de ändå ställt upp för verksamheten, för alla brukare och alla kollegor. Det är en lojalitet som vi vill uppmärksamma och belöna lite extra, säger Lars Beckman (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Pandemin har varit som mest ansträngande för våra undersköterskor, vårdbiträden, vårdare, skötare, personliga assistenter, stödpedagoger och äldrepedagoger samt sjuksköterskor. Jag är mycket glad för att vi på detta sätt kan tacka dem lite extra, säger Nhela Ali (S), ordförande i kommunens stöd- och omsorgsutskott.

Totalt kostar satsningen 506 000 kronor, exklusive avgifter, vilket motsvarar maximalt 2000 kr för en tillsvidareanställd som arbetar heltid. Beloppets storlek justeras i relation till sysselsättningsgrad och betalas ut som engångsbelopp till tillsvidareanställd personal inom de berörda yrkeskategorierna inom vård och omsorg.

– Finansieringen möjliggörs dels genom ordinarie löneökningsutrymme, dels genom att vi tillför 185 000 kronor från kommunstyrelsens oförutsedda budgetpost. Det är en stor satsning vi gör, och den är en viktig del i att uppmärksamma och tacka de som haft en extra svår arbetssituation under pandemin, avslutar Lars Beckman.