En växel för fler

Caroline Starkås och Caroline Rolf

Caroline Starkås

Sedan den 21 september besvaras alla samtal till RTÖG, Räddningstjänsten Östra Götaland, av Medborgarservice i Valdemarsvik.
”Vi har många beröringspunkter. Jag ser att vi på detta sätt kan ge våra kunder ännu bättre service”, säger Caroline Starkås, Medborgarservice.

Medborgarservice i Valdemarsviks kommun har sedan uppstarten 2018 inte bara besvarat inkommande samtal från invånarna i den egna kommunen, utan även samtal till Söderköpings kommun. Nu breddas servicen ytterligare, genom att även hantera Räddningstjänsten Östra Götaland, RTÖG:s, växel.

Frågor som känns igen

Totalt inkommer ca 16 samtal dagligen till RTÖG, och Caroline menar att många av frågorna är bekanta.

– Det finns absolut beröringspunkter. De vanligaste frågorna rör eldning, och de har vi fått tidigare också, men då har vi fått hänvisa vidare till RTÖG. Nu kan vi koppla vidare direkt, vilket blir en fördel för alla de kunder som ringer oss, säger Caroline Starkås, arbetsledare i Medborgarservice.

Vissa frågor är helt nya, men Caroline och hennes kollegor i Medborgarservice har alla fått utbildning. Totalt arbetar idag fyra personer i Medborgarservice, med en total tjänstgöringsgrad motsvarande 150%.

– För oss som arbetar i växeln medför det nya samarbetsavtalet att vi får lite fler samtal att hantera, men vi ser i dagsläget att samtalen är utspridda under dagen och inte ger ökad väntetid. Samtidigt  får vi också lära oss mycket nytt. Det blir en kompetensutveckling som gynnar oss och blir till fördel för alla de som ringer oss, berättar Caroline.