En Modig vid rodret

Birgitta Modig är ny chef för Arena arbetsmarknad (tidigare GIFVA). Parallellt fortsätter Birgitta med sitt uppdrag som kvalitetsutvecklare på sektornivå.

– Det är ett spännande uppdrag och en positiv utmaning att få träda in i något nytt. Jag har redan fått mycket bra input och stöttning av mina medarbetare som tålmodigt svarar på frågor och guidar mig in i olika ansvarsområden och verksamheter, säger Birgitta Modig, som tillträdde som chef för Arena Arbetsmarknad den 1 oktober.

I Arena arbetsmarknad ingår arbetsmarknadsenheten, vuxenutbildning, integration och gymnasieskola. Det är fyra viktiga delar och Birgitta lyfter fram dem alla. Vikten av arbetsmarknadsenhetens arbete med insatser för att komma närma den ordinarie arbetsmarknaden. Integrationsarbetet där syftet är att deltagarna ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Vuxenutbildningen med möjligheter till kompetensutveckling och gymnasieverksamheten som följer upp de ungdomar som studerar på annan ort och genom det kommunala aktivitetsansvaret också ger stöd till de som är i behov av det. Stoltheten över medarbetarna och verksamheten lyser igenom när Birgitta berättar.

– Det är fyra olika verksamheter med i stora delar samma målgrupp, men för samtliga verksamheter är målet detsamma; att minska arbetslösheten och att individen ska klara sin egen försörjning genom att vara anställningsbar alternativt studera. Det är vårt uppdrag att vägleda och ge stöd för att deltagarna ska klara sin egen försörjning. Detta görs på olika sätt beroende på förutsättningar och beroende på hur långt individen står från arbetsmarknaden. Vi utgår från individen och önskemål så långt det är möjligt. Samtidigt måste vi vara medvetna om hur behovet på arbetsmarknaden ser ut och motivera individen utifrån det. Det är uppdraget och den stora utmaningen. Hur kan vi stötta varje individ för att de ska lyckas att nå sina mål? Det är den frågan vi utgår från, och de svar vi får formar vår verksamhet, säger Birgitta.

Med rötterna i skolans värld

Birgitta inledde sin karriär i Valdemarsviks kommun som undersköterska, men vred ganska snart om siktet mot skolans värld och en anställning som lärare på högstadiet.

– Det är inom utbildning jag har verkat den största delen av mitt yrkesliv. Mitt första rektorsuppdrag fick jag 2002, då som vikarierande rektor. Till en början hade jag kvar läraruppdraget också. Jag har under min tid i Valdemarsviks kommun arbetat som rektor på samtliga kommunala skolor, även på Vammarskolan där jag faktiskt själv varit elev en gång i tiden, berättar Birgitta.

Att utbildning är Birgittas område råder det ingen tvekan om. Det är med stort engagemang och glädje hon delar med sig av sina erfarenheter från ett yrkesliv där hon fått förmånen att följa hela processen, från de minsta barnen i förskolan under en kort period till de niondeklassare som slutar grundskolan och står på tröskeln till vuxenvärlden.

– Det är det absolut bästa med läraryrket – att få följa barn och elever genom deras kunskapsresa. För mig har det varit en ynnest att få vara delaktig, bygga relationer och få lyssna till våra unga och sätta sig in i deras värld, deras tankar och känslor. Många gånger förstår inte vi vuxna hur viktiga vi är för våra barn och elever. Vilken roll vi kan spela i deras tillvaro och hur viktigt det är att förvalta det förtroendet man får, berättar Birgitta.

En god arbetsmiljö skapar vi tillsammans

Birgitta är energisk och sprudlande positiv. Hon beskriver sig själv som en slags ”duracellkanin” som kör på tills batteriet laddar ur. Därför har Birgitta också gott om landningsställen där hon samlar ny kraft. Den viktigaste platsen finns hos familjen, men promenader i naturen, träning och att hänga med hunden Ola är också viktiga källor till ny energi.

– Mina medarbetare, alla deltagare och kollegor ger mig så mycket. Jag tycker att det är roligt att vara chef även om det bitvis kan vara kämpigt. Jag vill ge energi och få energi – tillsammans med mina medarbetare. Jag vill tillsammans med dem förvalta och skapa en öppen arbetsplats och en kreativ arbetsmiljö. Mår vi bra så fungerar vi bra tillsammans. Då blir resultatet för alla de vi arbetar för också så mycket bättre.

Delat uppdrag

Birgitta är, förutom chef och rektor för Arena Arbetsmarknad, även kvalitetsutvecklare på sektornivå. Där har hon viktiga uppdrag som samordnare i utvecklingsprojektet som kommunen driver tillsammans med Skolverket, men hon följer även upp kvalitet, resultat och arbetar en hel del med analys. Det är dessa två uppdrag hon kommer att dela sin tid mellan.

– Jag ser inga problem med att sitta på två stolar, utan kommer kunna balansera dessa uppdrag på ett bra sätt. Båda uppdragen tillför och berikar varandra. Även om jag känner mig hemma i utbildningsfrågorna blir jag varje dag påmind om komplexiteten i mina båda uppdrag. Om jag någon gång känner att jag kan det mesta är det nyttigt att bli påmind om att det finns mycket kvar att lära, avslutar Birgitta.